20.12.2020 - АМ "Европа" - Lot-1 от Драгоман до Калотина

58 Просмотры
Издатель
Три месеца след последния репортаж.

Дрон видео от строителство на автомагистрала Европа - A6 (ЛОТ-1) от Драгоман до Калотина.

В началото на видеото (откъм Драгоман) се вижда основно премахване на хумусния слой. С приближаване към Калотина се виждат многото съоръжения, които се изграждат: екодукт, изместване на ЖП надлеза, изграждане на ново корито на река Ежовица, както и новия пътен възел Калотина.

14,5 км от км 1+000 до км 15+500 с габарит А-25,5 м и проектна скорост 100 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 2 подлеза, 1 естакада и 1 мост.

На 17 юни 2019 г. е подписан договор за строителен надзор с ДЗЗД „Надзор Калотина - СОП“ като срока за изпълнение е 910 дни. На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%29

Video: Europe Highway A6 construction (Dragoman - Kalotina) - Lot 1
Video Format: 4k
Date: 20.12.2020
Music: My Train's A Comin' - Unicorn Heads

Redistribution is NOT allowed. Any reproductions or distributions of content elsewhere is violation of the licence under which this video is available on YouTube platform
Категория
Дороги
Комментарии выключены