03.03.2021 - АМ "Европа" - Lot-1 от Драгоман до Калотина

39 Просмотры
Издатель
Дрон видео от строителство на автомагистрала Европа - A6 (ЛОТ-1) от Драгоман до Калотина.

В началото на видеото (откъм Драгоман) се вижда основно премахване на хумусния слой. С приближаване към Калотина се виждат многото съоръжения, които се изграждат: екодукт, изместване на ЖП надлеза, изграждане на ново корито на река Ежовица, както и новия пътен възел Калотина.

14,5 км от км 1+000 до км 15+500 с габарит А-25,5 м и проектна скорост 100 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 2 подлеза, 1 естакада и 1 мост.

На 17 юни 2019 г. е подписан договор за строителен надзор с ДЗЗД „Надзор Калотина - СОП“ като срока за изпълнение е 910 дни. На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%29

Video: Europe Highway A6 construction (Dragoman - Kalotina) - Lot 1
Video Format: 4k
Date: 02.03.2021

Song: Thbd - Good For You
Music Released by Frequency
Link: https://youtu.be/MNCAIWXJ7PY
Free Download/Stream: https://fanlink.to/thbdgfu

Redistribution is NOT allowed. Any reproductions or distributions of content elsewhere is violation of the licence under which this video is available on YouTube platform
Категория
Дороги
Комментарии выключены