01.11.2020 - АМ "Европа" - от Сливница до Драгоман (Лот-2)

44 Просмотры
Издатель
Дрон видео от строителство на автомагистрала Европа - A6 (ЛОТ-2) от Сливница до Драгоман.

Лот 2 е с дължина 16,947 км от км 15+500 до км 32+447,20 с габарит А-27 м и проектна скорост 110 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 11 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 3 подлеза, 1 мост и 1 жп подлез.

На 28 декември 2018 г. е сключен договор с „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД за технически проект и строителство за 910 календарни дни, от които 180 за техническия проект.

Video: Europe Highway A6 construction (Slivnitsa - Dragoman) - Lot 2
Video Format: 4k
Date: 01.11.2020
Music: My Train's A Comin' - Unicorn Heads

Redistribution is NOT allowed. Any reproductions or distributions of content elsewhere is violation of the licence under which this video is available on YouTube platform
Категория
Дороги
Комментарии выключены