АМ "Европа" - Lot-1 от Драгоман до Калотина (22.12.2021)

44 Просмотры
Издатель
Дрон видео от строителство на автомагистрала Европа - A6 (ЛОТ-1) от Драгоман до Калотина.

Трасето на тази част от магистралата вече е оформено по цялата си дължина. В Драгоман се изгражда пътен надлез-изток, а запад трябва да се довърши. Изградени са подлезите под недното платно и трафика е прехвърлен върху тях. Предстои изграждането на другите им половини. Екодукта (мечкодукта) е изцяло изграден и вече има положен хумус върху него. Продължава изграждането на ЖП надлеза, който както изглежда ще подобри завоя на ЖП линията. След изграждането му ще бъде премахнат временният надлез, по който в момента се извършва движението на влаковете към и от Сърбия.

14,5 км от км 1+000 до км 15+500 с габарит А-25,5 м и проектна скорост 100 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 2 подлеза, 1 естакада и 1 мост.

На 17 юни 2019 г. е подписан договор за строителен надзор с ДЗЗД „Надзор Калотина - СОП“ като срока за изпълнение е 910 дни. На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%29

Video: Europe Highway A6 construction (Dragoman - Kalotina) - Lot 1
Video Format: 4k
Date: 22.12.2021
Music: Bensound
Music by Atch

Redistribution is NOT allowed without explicit permit. Any reproductions or distributions of content elsewhere is violation of the licence under which this video is available on YouTube platform
Категория
Дороги
Комментарии выключены